Velg tjeneste

Trinn 1

Hjelp til å overkomme sysperre

 
500,00

Er du så uheldig at du har alt du treng til å sy - men du kjem ijkke i gang? Det kan ha skjedd noko så du la lappeteknikken til side, og når du no har tid til å sy så finn du ikkje gnisten? Då kan en samtale der vi utforskar utfodringa være til hjelp. Eg stiller deg spørsmål som kan være til hjelp for å komme over kneika.

Totalopprydding på syrommet

 
2500,00

Du set av tre dagar til å rydde syrommet - stagnert energi og rot kan være til stort hinder når ein skal sy. Samtidig kan det føles uoverkommelig å komme i gang, enn sei gjennomføre. Du bestiller ein time - og i den timen bestemmer vi sammen når ryddinga skal begynne. Dette blir den første samtalen og i løpet av de tre dagene får du ytterligare fire samtalar med meg på inntil en time kver. I tillegg får du i første samtale innstruks om korleis ryddinga kan gjennomførast.

Eg treng nokon å snakke med

 
500,00

Dette er for deg som har en utfordring eller er i en vanskelig situasjon og du treng å snakke med nokon for å få klarhet i det som er. Det kan være familiære ting, trivsel på jobb, irritasjon i kvardagen, problem med å komme i gang med det du ønsker og andre ting som skaper gnissningar i livet ditt. I ein samtale utforskar vi det som skjer. Dette kan være det som skal til for at ting viser seg klarare. Då blir det lettare å gjere gode valg.

Den gode samtalen

 
500,00

Av og til kan ein stå fast i livet. Det kan være utfordrande å sette fingeren på kva det er som er vanskelig - eller kor proppen sit. Då kan ein god samtale være det som skal til for å løsne opp i floken og gjere det lettare å sjå situasjonen ein er i. I samtalen er eg tilstades for deg - uten agenda - uten at eg skal fortelle deg kva du skal gjere - men eg hjelper deg å kjenne etter og se hva er det som er viktig for deg. Vi bruker en times tid og dersom du kjenner behov for fleire samtalar så er det rom for det.

Stein i skoen

 
200,00

Av og til er et problem eller ei utfordring som ein stein i skoen. Den kan være liten - den kan være til å holde ut - men likevel - den er der - og du skulle ønske at den ikkje var der. Du veit hvordan du fjernar den - så kva held deg tilbake? Det kan være at du føler deg pressa og du anar ikkje korleis du skal gå fram. Endå det kan være ei enkel løysing. Då kan dette tilbudet være noko for deg. Sesjonen varar kun 15 minuttar.

Ti ballar i lufta

 
500,00

Har du mykje på gang? Føler du at du manglar kontroll? Gløymer du avtalar og har en gnagande følelse av at det er noko du skulle ha gjort men du hugsker ikkje kva? Då kan dette være en time for deg. Når mykje skjer på en gang kan det være vanskelig å sortere ut viktige ting blant alle tinga. Ved å utforske det som skjer kan du få bedre oversikt over det som er i livet ditt - og på den måten lande i det som betyr mest for deg - og prioritere det.

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av